Om

Finns man inte på nätet, så finns man inte? Nåväl, nu har vi i alla fall en site här på nätet.

Nu heter alla i familjen Joines. Namnet Joines kommer från engelskan. Annes mormors far var engelsk och hette Tommy Joines. Han var skeppsingenjör och var gift med en danska. Han arbetade i Japan då Annes mormor, Betty, föddes. Kort efter födseln dog Tommy i lunginflammation och Betty och hennes mor reste tillbaka till Danmark. Betty fick heta Joines och sedan har namnet vandrat vidare på moderssidan till Anne. Våra barn, Robert och Isabella har fått Joines som mellannamn. Jon har fått namnet via giftemål med Anne.

Förutom vi, heter även Annes mor och syster Joines. Det är nog alla i Sverige som har detta namn. Om man googlar på Joines, ser man att det är många i England och USA som heter Joines.